Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Saperów - Szkoła Policealna

 • Nazwa: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Styczeń 2017
 • Inwestor: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 E
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 E

Czytaj więcej...

Zielonka Pasłęcka - dom mieszkalny

 • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Grudzień 2016
 • Inwestor: Starostwo Powiatowe w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A
 • Lokalizacja: 14-400 Zielonka Pasłęcka

Czytaj więcej...

Jegłownik - Zespół Szkół

 • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Grudzień 2016
 • Inwestor: Gmina Gronowo Elbląskie, 82-335 Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3
 • Lokalizacja: 82-335 Jegłownik, ul. Malborska 43

Czytaj więcej...