Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Olsztyn - Lubelska - Budynek biurowy 2

phoca thumb l wizualizacje revit 5

Pokaż / ukryj opis
  • Nazwa: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego Polskiej Spółki Gazownictwa
  • Zakres: Koncepcja
  • Termin: Maj 2021
  • Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14
  • Lokalizacja: 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42a
  • Opis:
    Dokumentację opracowano w zakresie koncepcji budowy nowego budynku biurowego z garażem na samochody pogotowia gazowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lubelskiej 42 zlokalizowanego na działce nr 1/2 obr. 83 w Olsztynie. Opracowanie przewiduje także rozbiórkę budynku istniejącego.
    Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku: 1584,00 m2

Wizualizacje: