Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Traugutta - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

wizualizacje revit 07

Pokaż / ukryj opis
 • Nazwa: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu
 • Zakres: Projekt wykonawczy.
 • Termin: Lipiec 2012
 • Inwestor: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, ul. Traugutta 91
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 91
 • Opis:
  Rozbudowa, przebudowa i remont obiektu mający na celu stworzenie nowych sal lekcyjnych, podniesienie standardów nauczania, wprowadzenie nauczania nowych przedmów muzycznych, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie jego wielofunkcyjności oraz multimedialności mając na uwadze jednocześnie zachowanie jego walorów akustycznych i dostosowanie go do przeprowadzania różnych dużych wydarzeń muzycznych.
  Projekt dotyczy: poprawy jakości użytkowania istniejącej sali koncertowej oraz rozszerzenie możliwości jej wykorzystania, poprawy standardów akustycznych sal dydaktycznych, jak również rozbudowy obiektu o dodatkowy budynek skomunikowany z budynkiem głównym łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. Projektowany nowy budynek mieściłby kameralną sale koncertową, zaprojektowaną głównie na potrzeby szkoły, jak również sale lekcyjne i sale ćwiczeń.
  W zakresie zagospodarowania terenu opracowanie obejmuje projekt parkingu naziemnego wraz z oświetleniem terenu oraz układem komunikacji kołowej na działce Inwestora.
  Celem opracowania jest również wykonanie nowej kolorystyki obiektu.
  Powierzchnia zabudowy: 1756,00 m2
  Powierzchnia dróg, parkingu i chodników: 2987,00 m2
  Powierzchnia przewidziana do zagospodarowania: 7296,00 m2

Realizacja:

Budowa - 2015.03.27:

Wizualizacje: