Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Płk. Dąbka - Targowisko miejskie

phoca thumb l wizualizacje revit 1

Pokaż / ukryj opis
 • Nazwa: Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu
 • Zakres: Koncepcja. Projekt budowlano-wykonawczy
 • Termin: Styczeń 2017. Kwiecień 2017
 • Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg, ul. Łączność 1
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka
 • Opis:
  Poszerzenie drogi biegnącej pomiędzy nowoprojektowanymi zadaszonymi stoiskami handlowymi, a pawilonami znajdującymi się po drugiej stronie drogi; Przebudowę istniejących nawierzchni dróg oraz placu targowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem; Stworzenie nowych pawilonów handlowych; Rozebranie istniejących wiat ze stołami z zadaszeniem eternitowym oraz stołów obok wiat i budowa nowych zadaszonych wiat wraz z ich przesunięciem w kierunku środka targowiska.
  Powierzchnia użytkowa obiektów: 287 m2
  Powierzchnia opracowania: 9345 m2

Wizualizacje: