Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Kotwicza - Budynek Straży Granicznej

phoca thumb l projekt 2

Pokaż / ukryj opis
 • Nazwa: Budowa Budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu
 • Zakres: Projekt rozbiórki. Projekt budowlany. Projekt wykonawczy.
 • Termin: Lipiec 2018. Wrzesień 2018. Październik 2018
 • Inwestor: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Kotwicza 2
 • Opis:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Morskim w Elblągu wraz z parkingami, ciągami pieszo-jezdnymi, chodnikami, elementami zieleni i małej architektury oraz niezbędnymi do funkcjonowania inwestycji przyłączami mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja elektryczna).
  Powierzchnia użytkowa budynku główniego: 1603,33 m2
  Kubatura budynku głównego: 4695,46 m3
  Powierzchnia użytkowa garaży: 228,48 m2
  Kubatura garaży: 828,68 m3

Projekt: