Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Saperów - Szkoła Policealna

 • Nazwa: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Styczeń 2017
 • Inwestor: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 E
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 E
 • Opis:
  Opracowanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie ościeżnic, docieplenie dachu i stropodachu, ułożenie nowego pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, montaż nowych grzejników i rur instalacji ogrzewania, zastosowanie rozwiązań OZE – powietrznych pomp ciepła oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
  Powierzchnia użytkowa obiektu: 2984,7 m2
   

Projekt uzyskał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dofinansowanie w kwocie 1 690 144,95zł.

 

Referencje: