Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Jegłownik - Zespół Szkół

 • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Grudzień 2016
 • Inwestor: Gmina Gronowo Elbląskie, 82-335 Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3
 • Lokalizacja: 82-335 Jegłownik, ul. Malborska 43
 • Opis:
  Opracowanie obejmuje projekt wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku.
  Powierzchnia użytkowa obiektu: 1697 m2
   

Projekt uzyskał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dofinansowanie w kwocie 1 618 741,06zł.

 

Projekt:

 

Referencje: