Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Elbląg - Saperów - budynek mieszkalno-usługowy

 • Nazwa: Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlany.
 • Termin: Marzec 2016
 • Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 6
 • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 6
 • Opis:
  Opracowanie obejmuje projekt wykonanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Saperów 6 w Elblągu. Termomodernizacja będzie miała wpływ na redukcję zużycia energii oraz w sposób znaczący ułatwi
  utrzymanie we wnętrzu budynku stabilnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych..
  Powierzchnia użytkowa obiektu: 820 m2
   

Projekt uzyskał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 - Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych dofinansowanie w kwocie 182 684,10zł.

nbsp;

Projekt: