Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Frombork - Plac Rynek i Kanał Kopernika

wizualizacje revit 4

Pokaż / ukryj opis
 • Nazwa: Plac Rynek i Kanał Kopernika we Fromborku
 • Zakres: Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Marzec 2015
 • Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Frombork, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5A
 • Lokalizacja: 14-530 Frombork, Plac Rynek i Kanał Kopernika
 • Opis:
  Kanał Kopernika
  Projekt wykonania w części nowego wybrukowanego koryta oraz naprawienie/remont istniejących fragmentów nadających się do naprawy/remontu. Projekt nowych stalowych barierek wzdłuż ścian kanału od Wieży Wodnej do mostu kolejowego oraz na mostach i kładkach dla pieszych, remont ciągów spacerowych wzdłuż ścian kanału, instalacja oświetlenia, budowa instalacji umożliwiającej okresowe płukanie kanału, montaż tablic informujących o dziejach Kanału Kopernika w gospodarczym życiu miasta w minionych wiekach oraz zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu wzdłuż kanału.
  Powierzchnia: 1781 m2

Realizacja - Kanał Kopernika

 

Realizacja - Plac Rynek

 

Wizualizacje - Plac Rynek

 

Panorama - Plac Rynek

Zobacz