Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI
e-mail: biuro@europrojekt.elblag.pl
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
tel./fax +48 55 237-89-82

Jegłownik - Zespół Szkół

  • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
  • Termin: Grudzień 2016
  • Inwestor: Gmina Gronowo Elbląskie, 82-335 Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3
  • Lokalizacja: 82-335 Jegłownik, ul. Malborska 43

Czytaj więcej...