Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI
e-mail: biuro@europrojekt.elblag.pl
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
tel./fax +48 55 237-89-82

Elbląg - Okólnik - Końskie zdrowie

  • Nazwa: Rewitalizacja ośrodka „Końskie Zdrowie” polegająca na odtworzeniu historycznej zabudowy i modernizacji istniejących obiektów oraz zagospodarowaniu terenu
  • Zakres: Projekt budowlano-wykonawczy
  • Termin: Lipiec 2016
  • Inwestor: Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych „Końskie Zdrowie”, 82-300 Elbląg, ul. Okólnik 4
  • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Okólnik 4

Czytaj więcej...