Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI
e-mail: biuro@europrojekt.elblag.pl
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
tel./fax +48 55 237-89-82

Zielonka Pasłęcka - dom mieszkalny

  • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
  • Termin: Grudzień 2016
  • Inwestor: Starostwo Powiatowe w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A
  • Lokalizacja: 14-400 Zielonka Pasłęcka

Czytaj więcej...