Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI
e-mail: biuro@europrojekt.elblag.pl
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
tel./fax +48 55 237-89-82

Elbląg - Lotnicza - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

  • Nazwa: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
  • Zakres: Projekt koncepcyjny. Projekt funkcjonalno-użytkowy. Projekt budowlany. Projekt wykonawczy.
  • Termin: Maj 2015. Grudzień 2015. Luty 2017. Wrzesień 2017.
  • Inwestor: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
  • Lokalizacja: 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2b

Czytaj więcej...